DTM Karta we-wy z czytnikiem radiowym CK6/6RX

Karta wejścia-wyjścia z czytnikiem radiowym umożliwia kontrolowanie urządzeń na parkingu takich jak: szlabany, sygnalizatory oraz odczytywaniem wskazań czujników np: pętli indukcyjnych.